استاکفاش
استاکفاش

شرایط تحت تکفل درآوردن خانواده بیمه شدگان تامین اجتماعی

افراد خانواده بیمه شده که از کمک‌های مقرر در ماده ۵۴ مذکور بهره مند می‌شوند عبارتند از:

همسر بیمه شده (زن خانواده)

فرزندان پسر تا سن بیست سالگی (١٩سال تمام) و پس از آن منحصراً درصورتی که به تحصیلات دانشگاهی اشتغال داشته باشند و یا معلول از کارافتاده نیازمند باشند.

فرزندان دختر در صورت نداشتن شغل و شوهر

زنانی که بیمه تامین اجتماعی هستند آیا می توانند شوهر را زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهند؟

شوهر بیمه شده زن درصورتیکه سن وی از ۶۰ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مذکور از کارافتاده باشند و معاش آن‌ها توسط بیمه شده تأمین گردد.

شرایط تحت تکفل درآوردن پدر و مادر 

پدر و مادر درصورتی که سن پدر از ۶۰ و مادر از ۵۵ سال بیشتر باشد یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مذکور از کارافتاده باشند و معاش آن‌ها توسط بیمه شده تأمین و در هر حال به موجب قانون یاد شده مستمری دریافت ندارند. برای تحت پوشش قرار دادن والدین درصورتی که سن پدر از ۶۰ و مادر از ۵۵ سال بیشتر بوده یا اینکه به تشخیص کمیسیون‌های پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون مذکور از کارافتاده باشند بیمه شده میتواند با در دست داشتن اصل و تصویر شناسنامه و کارت ملی والدین جهت ارائه تقاضا به شعبه محل پرداخت حق بیمه مراجعه تا حسب ضوابط و مقررات موردعمل سازمان زمینه بررسی و اقدام لازم درخصوص درخواست مطروحه فراهم گردد.

 

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

Leave a comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X