استاکفاش

بایگانی‌های تاریخچه کفش - استاکفاش | استا کفاش

مدلهای کفش های عجیب

مدلهای کفش های عجیب

سلام به سایت اُستاکفاش خوش اومدید در این مطلب می خواهیم مدلهای کفش های عجیب را بررسی کنیم همراه ما باشید. پا یکی از اندام های حساس و آسیب پذیر بدن انسان که دارای استخوانهای بیشتری نسبت به دیگر اعضای بدن است. انسانهای قدیم برای محافظت پا از پوست و برگ درختان علف و پوست حیوانات استفاده می […]

حقایق جالب و شنیدنی درباره کفش

حقایق جالب و شنیدنی درباره کفش

سلام به سایت اُستاکفاش خوش اومدید در این مطلب می خواهیم حقایق جالب و شنیدنی درباره کفش را بررسی کنیم همراه ما باشید. هرکسی که این مطلب را می‌خواند حداقل یک جفت کفش دارد. کفش‌ها نقش مهمی در زندگی ما دارند، از انگشتان ما محافظت می‌کنند، باعث می‌شوند جذاب‌تر به نظر برسیم و کمک می‌کنند کمی قد بلندتر […]

سابقه کفش پاشنه‌ بلند

سابقه کفش پاشنه‌ بلند

سلام به سایت اُستاکفاش خوش اومدید در این مطلب می خواهیم سابقه کفش پاشنه‌ بلند را بررسی کنیم همراه ما باشید. کفش پاشنه‌بلند کفشی است که پاشنه‌ای بلندتر از دیگر انواع کفش‌ها دارد. از این‌گونه کفش در مهمانی‌ها به دلیل زیبایی، بیشتر استفاده می‌شود. در بیشتر کفش‌های پاشنه بلند، پاشنه کفش را به صورت باریک و بلند می‌سازند که در […]

تاریخچه کفش در ایران

تاریخچه کفش در ایران

سلام به سایت اُستاکفاش خوش اومدید در این مطلب می خواهیم تاریخچه کفش در ایران را بررسی کنیم همراه ما باشید. ﻛﻔﺶ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺟﺰای ﭘﻮﺷﺎک، از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﻳﻦ ﻧﻴﺎزﻫـﺎی ﺑـﺸﺮ ﺑـﻮده اﺳﺖ. در آﻏﺎز ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﺑﺸﺮی، ﭘﺎی اﻓـﺰار (کفش) ﺻـﺮﻓﺎً ﻧﻘـﺶ ﺣﻔﺎﻇـﺖ و ﻣـﺼﻮن ﻧﮕﻪداﺷﺘﻦ ﭘﺎﻫﺎی اﻧﺴﺎن را از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ اﻗﻠﻴﻤﻲ و ﺟﻮی […]

انسان اولیه

تاریخچه استفاده از پوست

سلام به سایت اُستاکفاش خوش اومدید در این مطلب می خواهیم تاریخچه استفاده از پوست را بررسی کنیم همراه ما باشید. راههای جلوگیری از فاسد شدن پوست: طبق شواهد بدست آمده درزمانهای گذشته، از اواخر عصر یخبندان روش‌های ساده‌ای برای ازدیاد نرمی و جلوگیری از فاسد شدن پوست متداول بوده است. روش‌هایی مثل دود دادن پوست […]

تاریخچه کفش از قدیم تا حالا

تاریخچه کفش از قدیم تا حالا

سلام به سایت اُستاکفاش خوش اومدید  در این مطلب تاریخچه کفش از قدیم تا حالا رو باهم مطالعه و مرور خواهیم کرد  شواهدی زیادی وجود دارد که نشان می دهد پوشش کف اولین چیزی است که اجداد اولیه ما ساخته اند. ضرورت آنها را اجبار کرد تا روشی برای محافظت از پاهای خود در برابر […]

X